Obeziteye neden olan pek çok faktör olabildiğinden, multidisipliner yani çok yönlü bir tedavi yaklaşımı gerektirir.
Obezitenin multidisipliner tedavisi sırasıyla; tıbbi beslenme (diyet) tedavisi, egzersiz tedavisi, davranış değişikliği tedavisi ve gerekli görülürse ilaç ve cerrahi tedavileri içerir. Bundan dolayı multidisipliner tedavi için hekim, diyetisyen, psikolog ve spor eğitmeninden oluşan bir ekip gerekir.

Vücut Kütle İndeksi (VKİ) 25 kg/m2 ve üstünde olan tüm bireyler için bu tedavinin birinci basamağında diyet, egzersiz ve davranışsal değişiklik yer almaktadır.

VKİ’si 30 kg/m2 ve üzerinde olan veya VKİ’si 27 kg/m2 ve üzerinde olup bununla birlikte obezite ile ilişki en az bir hastalığı olan bireylerde ise birinci basamak tedavi sürecinden yeterli yarar sağlanamazsa, bu bireyler için ikinci basamak tedavi seçeneği olan ilaç tedavisi düşünülebilir. Ancak bu kişilerde ilaç tedavisinin gerekli olup olmadığına doktoru karar verebilir.

Bu tedavinin son basamağı olan bariatrik cerrahi prosedürleri ise, VKİ’si 40 kg/m2 ve üzerinde veya VKİ’si 35 kg/m2 ve üzerinde olup bununla birlikte obezite ile ilişki birden fazla hastalığı olan bireylerde doktorunun karar verdiği üçüncü basamak tedavidir.