Obezite tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de önemli bir toplum sağlığı sorunudur. Ülkemizde her üç kişiden biri obeziteli.
Ülkemizde obezite görülme sıklığı 18 yaş üzeri
kadınlarda %30’un üzerinde,
erkeklerde ise %20 civarındadır.
Obeziteli kişilerde %5 ve üzerinde
kilo kaybı şunları sağlayabilir:
Tip 2 diyabet riskinde azalma
Kardiyovasküler risk faktörlerinde azalma
Kan lipid profilinde iyileşmeler (trigliseritler)
Kan basıncında iyileşmeler
Osteoartit ağrısında iyileşmeler
Obtrüktif uyku apnesi şiddetinde iyileşmeler
Sağlıkla ilişkili yaşam kalitesinde iyileşmeler
Obezitenin küresel prevelansı 1975’den beri neredeyse üç kat artmıştır.

2016 yılında, 18 yaş üstü yetişkin 1,9 milyar fazla kilolu ve 650 milyon obeziteli birey vardır.
Kardiyovasküler hastalıklar, obeziteli bireylerde en önde gelen ölüm nedenidir.