Obezite birçok farklı faktöre bağlı olarak gelişen bir hastalıktır. Bu nedenle obezite tedavisi multidisipliner bir yaklaşım gerektirir.
Çevresel Faktörler
Aşırı büyük porsiyonlara maruz kalma, bilgisayar başında geçirilen uzun süreler ve sağlıksız gıdalara erişimin kolay olması gibi nedenler dahil olmak üzere çevre birçok açıdan obeziteye katıkıda bulunmaktadır.
Genetik Faktörler
Bazı bireyler aile öykülerine bağlı olarak, genetik olarak obeziteye daha yatkındır.
Fizyolojik Faktörler
Genellikle, obezite vücuda giren enerji miktarı ile çıkan arasında bir dengesizlik söz konusu olduğu ve fazla enerji miktarının yağ dokusu olarak depolandığı zaman ortaya çıkar.
Psikolojik Faktörler
Stres, sıkıntı ve psikolojik rahatsızlıklar aşırı beslenmeyle ilgili etkenler olup obeziteye neden olmaktadır. Obezite, fizyolojik, psikolojik, çevresel, sosyoekonomik faktörlerden etkilenen çok bileşenli, multifaktöriyel bir hastalıktır.
Sosyoekonomik Faktörler
Bir bireyin yaşadığı yer, içinde yaşadığı toplum ve gelir düzeyi obezite geliştirme olasılığını etkileyebilir. Düşük gelirli ülkelerde, sosyoekonomik durumu yüksek bireylerin obeziteli olma olasılığı daha yüksek seyrederken, daha yüksek gelir düzeyi olan ülkelerde, sosyoekonomik durumu yüksek bireylerin obeziteli olma olasılığı daha düşüktür.